Đački kursevi engleskog jezika

September 05, 2014

slide03Za učenje u ovom uzrastu najvažnije je privući i zadržati pažnju polaznika, a mi to postižemo radom u malim grupama. Nastava je kreirana tako da se svako dete podstiče da napreduje prema svojim sposobnostima a u skladu sa grupnom dinamikom.Ovakvim pristupom profesoru je omogućeno da prati napredovanje svakog pojedinačnog učenika, da otkrije koje su njegove sposobnosti i da objektivno oceni njegov rad.

Na časovima se usavršava kompletna jezička kultura koju čine sve četiri jezičke veštine: govor, čitanje, pisanje i razumevanje. Pored učenja jezika,  deca se upoznaju sa  kulturološkim i civilizacijskim obeležjima jezika koji uče. Na ovom uzrastu posebna se pažnja posvećuje razvoju i negovanju živog, socijalnog jezika kroz dijaloge i diskusije.

Nastava se odvija po programima renomiranih stranih izdavača. U našoj školi se i deca uzrasta od 7 do 13 godina mogu pripremati za polaganje medjunarodnih Cambridge ispita (Starters, Movers, Flyers).