Jezici u programu

September 05, 2014

Nastavni program naše škole obogaćen je novim jezicima, tako da je od sada u ponudi dva jezika – ENGLESKI I NEMAČKI.